Preloader
  • Sektörde 35. Yıl
  • Ostim Sanayi Sitesi 1202/1 Cadde No:12 ANKARA / TÜRKİYE

Adresimiz

Ostim Sanayi Sitesi 1202/1 Cadde No:12 ANKARA / TÜRKİYE

Telefon Numaralarımız

+90 312 354 81 42

+90 541 794 31 17

E-mail Adresimiz

info@berismakina.com.tr

Çerez Politikası

Beriş Makina olarak www.berismakina.com.tr  adresli internet sitemizi ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek ve alışkanlıklarınızı ve/veya ilgilerinizi en iyi şekilde tespit edebilmek adına çerezler (cookies) kullanıyoruz.

Çerezler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz/kullanmakta olduğunuz cihazlara kaydedilen ve internet sitemizde gezindiğiniz sıradaki tercihleriniz ile diğer bilgilerinizi depolamaya yardımcı olan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler ziyaretçi ve/veya kullanıcılarımızın ayarlarını saklamak amacıyla olduğu gibi, tüm kullanıcılarımız arasındaki etkileşimi izlemek için de kullanılabilir.

İnternet sitemizde çerez kullanılmasının amacı, ilgi alanlarınızı tespit ederek kullanıcı deneyimlerinizi iyileştirmek ve sizlere internet sitemiz aracılığıyla sunulan hizmetleri kişiselleştirmektir.

Beriş Makina olarak, web sitemizde aşağıda türleri belirtilmiş olan çerezleri kullanılmaktayız:

Oturum Çerezleri: Oturum çerezleri sizlerin internet sitemizi ziyaret ettiğiniz/kullandığınız süre boyunca kullanılan, internet sitemiz kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Oturum çerezlerinin kullanılmasının amacı, kullanımınız süresince internet sitemizin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. Bu çerezler herhangi bir kişisel veri barındırmamaktadır.

Performans Çerezleri: Bu çerezler ziyaret ettiğiniz web sitemizde; geçirilen zaman, kullanılan bölümler, karşılaşılan hata mesajları gibi bilgileri depolayarak ziyaretçilerimize daha iyi ne şekilde hizmet verebileceğimize ilişkin bize bilgi sağlar. Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Bu veriler tamamen isimsiz şekilde alınır ve bir araya getirilerek internet sitemizi daha iyi hale getirmemize yardımcı olur.

Kullanmakta olduğunuz tarayıcı programına bağlı olarak silme ve çerez kabul ayarları değişmektedir. Ancak birçok internet tarayıcı program bu çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. İnternet sitemizde size gösterilen mesajı reddettiğiniz takdirde sitemiz tarafından bilgisayarınıza çerez yerleştirilmeyecektir.

Bu çerezleri silmek için internet tarayıcınızın geçmişi sil kısmında yer alan çerezleri sil fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Kullandığınız internet tarayıcısının yardım menüsünden çerezleri sil, cookies kısımlarını inceleyerek kullanılan çerezleri nasıl sileceğiniz hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İNTERNET PLATFORMU AYDINLATMA METNİ

Beriş Makina olarak kişisel verilerinizin güvenliği ve gizli tutulması hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinç ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Beriş Makina tarafından sunulan hizmete ilişkin olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber kişisel verileriniz işbu web sitemizde otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Beriş Makina hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve/veya güncellenerek, aşağıda yer alan amaçlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileriniz Beriş Makina tarafından en iyi şekilde hizmet sunulabilmesini teminen işlenebilmektedir:

  • İnternet sitemiz www.berismakina.com.tr üzerindeki iletişim formu kullanılmak suretiyle bizlere göndereceğiniz mesajlarda yer vereceğiniz kimlik ve iletişim bilgileriniz ile diğer kişisel verileriniz,
  • İnternet sitemizi ziyaret etmeniz ya da bu sitelerde gezinmeniz halinde çerez verileriniz de işlenecektir.

Kişisel verileriniz; Beriş Makina hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetinin artırılması, şikâyet ve önerilerin değerlendirilerek yanıtlanması, istatistiki analizler yapılabilmesi, yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, veri güvenliğinin sağlanması ve yasal düzenlemelere uyum sağlanması amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; Dernekler Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi mevzuatı ve 5651 sayılı Kanun gibi yasal düzenlemelerden doğan yükümlülükler ile diğer yetkili kamu otoritelerinin zorunlu kıldığı haller ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, Beriş Makina’ya ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda açıklanan amaçlarla, aktarılmasını gerektiren sebebe bağlı ve bu sebeple sınırlı olmak kaydıyla; Kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında; denetleyici ve düzenleyici kamu kurum ve kuruluşlarına (İçişleri Bakanlığı, BTK, TÜİK, mahkemeler vb.), denetçilere, yazılım ve donanım destek hizmeti sunan şirketlere ve avukatlar, mali müşavirler gibi kanunen yetkili özel kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmenin kurulması ve/veya ifası gereğince, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülük, veri sorumlusunun meşru menfaati sebepleriyle toplanabilmektedir. Kişisel verileriniz elektronik ortamda, internet sitemiz üzerinden, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanun’un 11. maddesinde sayılmaktadır. Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak, Ostim Sanayi Sitesi 1202/1 Cadde No:12 ANKARA / TÜRKİYE adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.

Sizi Arayalım

Telefon numaranızı bırakın, sizi arayalım.